Kancelaria jest prowadzona radcę prawnego Annę Szmitkę

będącą absolwentką studiów administracyjnych oraz studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Anna Szmitka doświadczenie zawodowe zdobywała w organach podatkowych tj. w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Tryb., a następnie w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Łodzi.

W trakcie zatrudnienia w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Łodzi zdała egzamin na inspektora kontroli skarbowej przed komisją powołaną przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Praca w organach podatkowych pozwoliła jej na zdobycie szerokiej wiedzy i praktyki z zakresu prawa i postępowania podatkowego, a także postępowania karnego skarbowego. Anna Szmitka od 2004 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Egzamin radcowski zdała w 2008 roku i w tym samym roku rozpoczęła praktykę zawodową w ramach Kancelarii.

Występuje przed sądami, organami podatkowymi i administracyjnymi reprezentując Klientów przede wszystkim w sprawach podatkowych, administracyjnych, gospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.