Jesteśmy rzetelni

Wybierając Kancelarię Radcy Prawnego Anny Szmitka wybieracie Państwo rzetelność, profesjonalizm, uczciwość oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu zleconych zadań. Kancelaria doradza Klientom, ale przede wszystkim stara się skutecznie rozwiązywać ich problemy prawne.

Więcej

Prawo administracyjne

Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.

Oferta Kancelarii dotyczy m.in.:

  • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych organów
  • reprezentowania Klientów przed organami administracyjnymi I i II instancji
  • sporządzania skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje
  • reprezentowania Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
  • zaskarżania uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • doradztwa prawnego i w sprawach z zakresu prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego, w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami
  • reprezentowania Klientów w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości