Jesteśmy rzetelni

Wybierając Kancelarię Radcy Prawnego Anny Szmitka wybieracie Państwo rzetelność, profesjonalizm, uczciwość oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu zleconych zadań. Kancelaria doradza Klientom, ale przede wszystkim stara się skutecznie rozwiązywać ich problemy prawne.

Więcej

Prawo pracy

Kancelaria świadczy fachową i profesjonalną pomoc w dziedzinie prawa pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zatrudniającej wielu pracowników. Radca prawny Anna Szmitka doradza i reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Jesteśmy za ugodowym, przedsądowym załatwieniem spraw. Jeśli nie uda się uzyskać porozumienia w tym zakresie, można zlecić Kancelarii przygotowanie pozwu do Sądu, a także zlecić prowadzenie całego postępowania sądowego, by zapewnić profesjonalną pomoc prawnika zajmującego się wiele lat prawem pracy. Radca prawny czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania sądowego, załatwia wszelkie formalności w sądzie, przygotowuje pisma procesowe, uczestniczy w rozprawach sądowych. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przedsądowym oraz przed sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących:

 • zapłaty za godziny nadliczbowe
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • przywrócenia do pracy
 • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • wypowiedzeń zmieniających
 • świadectwa pracy
 • odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu
 • o zapłatę wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
 • odpowiedzialności porządkowej pracowników
 • wypadków przy pracy