Jesteśmy rzetelni

Wybierając Kancelarię Radcy Prawnego Anny Szmitka wybieracie Państwo rzetelność, profesjonalizm, uczciwość oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu zleconych zadań. Kancelaria doradza Klientom, ale przede wszystkim stara się skutecznie rozwiązywać ich problemy prawne.

Więcej

Sprawy podatkowe

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek problemy z organami podatkowymi możecie liczyć na profesjonalną pomoc Kancelarii.

Radca prawny Anna Szmitka dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas wieloletniej pracy w organach podatkowych to prawnik specjalizujący się w sprawach podatkowych.

Od początku istnienia Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych i postępowaniach podatkowych.

Kancelaria w swojej działalności zajmuje się różnymi podatkami, w szczególności podatkiem od towarów i usług (VAT), podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów, podatkiem akcyzowym.

Kancelaria reprezentuje podatników na wszystkich etapach kontroli i postępowań przed:

  • urzędami skarbowymi
  • urzędami celno-skarbowymi
  • izbami administracji skarbowej

Radca prawny Anna Szmitka osobiście uczestniczy w czynnościach przed organami podatkowymi np. przesłuchaniach świadków, oględzinach. Sporządza odwołania od decyzji organów podatkowych, wszelkie pisma w toku kontroli i postępowań podatkowych.

Kancelaria reprezentując podatników przed organami podatkowymi uzyskała w wielu sprawach korzystne dla Klientów decyzje podatkowe bez składania skarg do sądów administracyjnych np. w sprawach przedawnienia zobowiązań podatkowych, tzw. pustych faktur, szacowania przychodów, zawyżania kosztów uzyskania przychodów.

W razie wydania niekorzystnej dla podatników decyzji organu II instancji, Kancelaria sporządza skargi i reprezentuje osobiście podatników przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Wnoszone przez Kancelarię skargi wielokrotnie pozwoliły na wygranie sporów podatników z organami podatkowymi np. w sprawach dotyczących:

  • firmanctwa – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 09.08.2017 r. sygn. akt I SA/Łd 246/15, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.04.2017 r. sygn. akt II FSK 2912/14, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.04.2017 r. sygn. akt II FSK 2913/14,
  • szacowania przez organy obrotów w podatku VAT ze sprzedaży pojazdów samochodowych – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15.05.2013 r. sygn. akt I SA/Łd 134/13
  • zryczałtowanego 75% podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.11.2013 r. sygn. akt II FSK 1870/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11.02.2014 r. sygn. akt I SA/Łd 18/14,
  • przedawnienia – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20.12.2019 r. sygn. akt I SA/Łd 256/15, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 09.08.2017 r. sygn. akt I SA/Łd 246/15, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.09.2019 r. sygn. akt I FSK 1933/17
  • handlu złomem, tzw. pustych faktur – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09.10.2018 r. sygn. akt I FSK 1789/16, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20.03.2019 r. sygn. akt I SA/Łd 72/19
  • odpowiedzialności podatkowej osób trzecich np. członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. akt I GSK 974/16, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 maja 2019 r. sygn. akt III SA/Łd 336/19, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt II FSK 2425/17, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt II FSK 2426/17, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21.08.2020 r. sygn. akt III SA/Łd 70/20.

Kancelaria zapewni Państwu profesjonalną pomoc i zaangażowanie oparte na wieloletnim doświadczeniu w sprawach podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.