Jesteśmy rzetelni

Wybierając Kancelarię Radcy Prawnego Anny Szmitka wybieracie Państwo rzetelność, profesjonalizm, uczciwość oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu zleconych zadań. Kancelaria doradza Klientom, ale przede wszystkim stara się skutecznie rozwiązywać ich problemy prawne.

Więcej

Pomoc frankowiczom

Jeśli macie Państwo kredyt we frankach do zapraszamy do Kancelarii, która oferuje pomoc prawną dla Frankowiczów, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym. Walka z bankiem wymaga bowiem profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria od 2016 r. prowadzi sprawy frankowe i zajmuje się kredytami frankowymi.

Reprezentuje Klientów przed bankami i sądami w sprawach o unieważnienie umów kredytowych i „odfrankowienie”; umów, jak również w sprawie zwrotu opłat uiszczonych w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Pomoc prawna dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych.

Większość umów kredytów we frankach zawiera niedozwolone klauzule umowne. Często są one niejednoznaczne i niejasne, przez co wprowadzają w błąd i przerzucają na kredytobiorców ryzyko związane z wahaniem kursu walut. Takie zapisy można podważyć i odzyskać pieniądze.

Reprezentacja obejmuje kompleksową pomoc prawną dla Frankowiczów, w szczególności analizę umowy kredytu we frankach, wyliczenie kwoty roszczenia, reprezentację przed bankiem, sporządzenie pozwu, wszelkich pism procesowym oraz reprezentację przed sądami.

Ostatnie orzecznictwo sądowe jest coraz bardziej przychylne dla kredytobiorców.

Dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 11/20 Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął następującą uchwałę:

Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.

Dnia 29 stycznia 2021 r. prof. Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Termin posiedzenia został wyznaczony na 25 marca 2021 r. Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego będzie miała moc zasady prawnej. Uchwała Sądu Najwyższego ma ujednolicić orzecznictwo sądowe.

Radca prawny Anna Szmitka jako Państwa prawnik osobiście zajmie się sprawą, by pomóc wygrać z bankiem spór o kredyt frankowy.