Jesteśmy rzetelni

Wybierając Kancelarię Radcy Prawnego Anny Szmitka wybieracie Państwo rzetelność, profesjonalizm, uczciwość oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu zleconych zadań. Kancelaria doradza Klientom, ale przede wszystkim stara się skutecznie rozwiązywać ich problemy prawne.

Więcej

Księgi wieczyste, prawo nieruchomości

Często spotykanym przypadkiem jest niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów, niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jeśli mają Państwo problemy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości np. gdy sąd prowadzi dwie (lub więcej) księgi wieczyste dla tej samej nieruchomości, to zapraszamy do Kancelarii.

Radca prawny Anna Szmitka to prawnik, który ma doświadczenie w tej dziedzinie i pomoże rozwiązać problem.

Kancelaria zajmie się kompleksowo sprawą tj. zapozna z aktami ksiąg wieczystych, z dokumentami w ewidencji gruntów i budynków, a następnie wybierze najlepsze rozwiązanie i poprowadzi sprawę przed sądem w drodze powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym lub w trybie nieprocesowym w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym. Postępowanie to jest procesem skomplikowanym, lecz jego przeprowadzenie w sposób profesjonalny i rzetelny daje możliwość uzyskania zadowalających efektów.

Kancelaria doradza także i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.