Jesteśmy rzetelni

Wybierając Kancelarię Radcy Prawnego Anny Szmitka wybieracie Państwo rzetelność, profesjonalizm, uczciwość oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu zleconych zadań. Kancelaria doradza Klientom, ale przede wszystkim stara się skutecznie rozwiązywać ich problemy prawne.

Więcej

Windykacja należności

W ramach tej specjalizacji Kancelaria prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie należności dla Klientów od ich dłużników w ramach postępowania polubownego oraz postępowania sądowego. Posiadane doświadczenie pozwala na wybór i wykorzystanie takich metod windykacji, które najszybciej przynoszą oczekiwany efekt.

Pomoc prawna w zakresie windykacji wierzytelności, polega na prowadzeniu działań przedsądowych, postępowań sądowych o zapłatę (postępowanie upominawcze i nakazowe), postępowań egzekucyjnych, prowadzeniu negocjacji z dłużnikami oraz pomocy przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych.

Kancelaria współpracuje w wybranymi kancelariami komorniczymi, by zapewnić Klientom szybkie i efektywne odzyskanie dochodzonych należności.

Bezskuteczna egzekucja przeciwko spółkom prawa handlowego nie musi oznaczać niemożności odzyskania należności. Kancelaria prowadzi również postępowania sądowe przeciwko członkom zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce.

Jeśli nieuczciwy dłużnik zbywa majątek, czym utrudnia lub udaremnia egzekucję, Kancelaria reprezentuje wierzycieli w postępowaniach sądowych o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, by doprowadzić do pełnego wykorzystania wszelkich możliwości prawnych mających na celu odzyskanie wierzytelności.