Jesteśmy rzetelni

Wybierając Kancelarię Radcy Prawnego Anny Szmitka wybieracie Państwo rzetelność, profesjonalizm, uczciwość oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu zleconych zadań. Kancelaria doradza Klientom, ale przede wszystkim stara się skutecznie rozwiązywać ich problemy prawne.

Więcej

Sprawy ZUS

Kancelaria zajmuje się od wielu lat sprawami ZUS i skutecznie pomaga w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcom, pracodawcom i pracownikom, zleceniodawcom i zleceniobiorcom, rencistom i emerytom.

Jeśli otrzymali Państwo niekorzystną decyzję ZUS, zawiadomienie o kontroli ZUS, zapraszamy do Kancelarii. Prawnik, radca prawny specjalizujący się w sprawach z ZUS powinien działać w Państwa sprawie na możliwie najwcześniejszym etapie sporu z ZUS.

Spory z ZUS mogą skończyć się Państwa sukcesem. Kancelaria w wielu postępowaniach sądowych przeciwko ZUS uzyskała korzystne rozstrzygnięcia dla swoich Klientów.

Korzystne wyroki dotyczyły m.in. przyznania prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla kobiet w ciąży, wobec których ZUS stwierdził niepodleganie ubezpieczeniom społecznym bądź stwierdził zawyżenie podstawy wymiaru zasiłków.

Pomagamy naszym Klientom w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie:

 • podlegania /niepodlegania ubezpieczeniom społecznym
 • odmowy wypłaty zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego
 • zaniżenia przez ZUS podstawy wymiaru emerytur, rent, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ZUS
 • pomocy przysługującej przedsiębiorcom na podstawie tzw. Tarcz Antykryzysowych. Kancelaria :
  • zapewnia pomoc prawną na etapie postępowania wyjaśniającego i kontroli ZUS
  • przygotowuje odwołania od decyzji ZUS
  • reprezentuje Klientów przed sądami w kwestiach spornych z ZUS

Wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia przez Sąd to często długa droga, w której niezbędna jest pomoc prawnika specjalizującego się w sporach z ZUS, gdyż wymaga to specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Często w tych sprawach wymagane jest powołanie biegłego specjalizującego się w konkretnej dziedzinie, analiza dokumentacji medycznej, sporządzenie wielu pism.

Powinni Państwo zadbać, by sprawa dotycząca emerytury, renty, zasiłku z ubezpieczeń społecznych należała do osoby kompetentnej i doświadczonej.

Sprawy prowadzone przed ZUS są często bardzo istotne i niezwykle ważne dla dalszych losów często całych rodzin.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.